ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАTA "ЕДИН НА МИЛИОНИ" | The Voice

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАTA "ЕДИН НА МИЛИОНИ"

17 November 2010ИМЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда под наименование „Един на милиони“.ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА


Радио Веселина ЕАД със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 115164960 ,

Агенция Витоша ЕООД със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 831654881 ,

Агенция Атлантик ЕООД със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 831905305 ,

Радио Експрес ЕАД , със седалище в град София и адрес на управление: ул. „Сребърна» №21 , ЕИК 831053592 ;ПАРТНЬОР НА ИГРАТА

ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД , с адрес на управление: ул. Стара планина 5, ет.4, ЕИК 175005496.Тези правила за провеждане и участие в играта са задължителни за участниците. Организаторите си запазват правото едностранно да поправят или изменят правилата, като обявяват поправките или измененията публично в Интернет страниците си на адреси:

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

www.serdikacenter.bg


ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

Участникът попълва в талона необходимата информация: три имена, телефон за контакт, e-mail, дата на раждане и след попълването пуска талона през странич н о стъкло в автомобил Suzuki Jimny , находящ се на ниво 0 до магазин Esprit .

Участието в томболата не е обвързано със закупуването на стоки, услуги или влизане в каквито и да било отношения с организаторите и/или Партньора.


НАГРАДИ


- Брандиран а втомобил Suzuki Jimny


- Талони за покупка и предметни награди от:

Beauty Zone, Bellora, Booktrading , Calliope, Deichmann, Douglas, Dresscode, Hippoland, Hot Spot, Kenvelo, The North Face, Orange, Piccadilly, PNG 1962, Pulsar, Sela, Sinequanone, Seiko, Terranova

Списък с всички награди, предоставени от тези магазини, има на бюро „Информация“ в Сердика Център .


ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ


Тегленето на имената на спечелилите ще се извърши на 18.12.2010 г. от 18.00 ч аса в Сердика Център, в присъствието на нотариус и представител на о рганизаторите. Участниците, спечелили награди и не присъстващи на тегленето, се уведомяват не по-късно от 31.01.2011 г. с обаждане на телефонния номер, посочен от тях в талона за участие, както и обявяване на имената им на интернет страниците на организаторите:

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

www.serdikacenter.bg


ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

www.VeselinaClub.com
www.VitoshaOnline.com
www.MagicFM.bg
www.TheVoice.eu

www.serdikacenter.bg


ДРУГИ УСЛОВИЯ


Участник в играта, спечелил награда, съгласно тези правила, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.

Участникът в играта, спечелил брандирания автомобил, се съгласява да го ползва брандиран в продължение на 6 месеца след придобиването му. Същият се съгласява да не продава/прехвърля автомобила на друго лице в продължение на тези 6 месеца.

С попълването на талона за участие, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии като спечелили награда от играта.


С попълването на талона за участие, участниците се съгласяват изцяло с тези правила, в това число и за предоставяне на личните си данни съгласно предвиденото в тях.


Организаторите се задължават да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставят същите на трети лица.

КОМЕНТАРИ

БИСКВИТКИ
Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на ефективността му. За повече информация вижте Политика за използване на бисквитки.
РАЗБРАХ