Спечелете двойна покана за Happy Energy Circle | The Voice

СПЕЧЕЛЕТЕ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА HAPPY ENERGY CIRCLE

20 August 2012

Спечелете двойна покана за най-горещото място от Coca-Cola Happy Energy Tour – ВИП зоната, наречена Happy Energy Circle. Участвайте в играта на The Voice, която може да ви донесе уникални музикални подаръци (CD компилация и T-shirt с еквалайзер), снимки със звездите и куп изненади.

За да спечелите правото да бъдете в Happy Energy Circle, трябва да следите внимателно радио и телевизия The Voice. Когато се появи песента на Mark Ronson ft. Katy B, Ангел и Моисей, Криско и Рафи – „Навсякъде по света“, трябва да изпратите мейл на адрес igra@thevoice.bg. Крайният срок за участие е 11 септември. Организаторите ще уведомят всички печеливши с мейл между 12 и 16 септември.

За да е валидно участието Ви, копирайте и попълнете този текст:

Казвам се ... (име, презиме, фамилия на участника) и съм на ...(години)*. Ще бъда на Coca-Cola Happy Energy Tour в град ... (София не участва в играта за HAPPY ENERGY CIRCLE)**.
Телефонът за връзка с мен е: ...
Чух/гледах песента на Mark Ronson ft. Katy B, Ангел и Моисей, Криско и Рафи – „Навсякъде по света“ по радио/телевизия The Voice на ...(дата) в ...(час).

- - - 

Текстът долу копирайте и попълнете, ако сте между 14 и 18 години:

Аз съм под 18 години и декларирам, че ако спечеля двойна покана за Happy Energy Circle, втората покана ще бъде за пълнолетно лице, което е мой родител/настойник.

Пълнолетното лице попълва тази Декларация: (копирайте този текст, ако сте между 14 и 18 години. Придружаващият Ви родител/настойник трябва да попълни данните си)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Във връзка с чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето

Долуподписаният .... (име, презиме, фамилия на декларатора)
ЕГН ...
адрес: ...

1. ДЕКЛАРИРАМ, че съм родител/настойник и нося отговорност за малолетното/непълнолетното
лице:... (име, презиме, фамилия на декларатора)
2. ДЕКЛАРИРАМ, че се съгласявам с условието по-долу:
 
ПУБЛИЧНОСТ
С присъствието на този концерт, родителят/настойникът (за малолетно/непълнолетно лице под 18г. и лицата от 14 – 18 г.) се съгласява имената, адрес, снимка или други лични данни на печелившия участник да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт.

Съгласен съм да предоставя горепосочените лични данни.

ДЕКЛАРАТОР: ... (име, презиме, фамилия на декларатора)

Личните данни се събират на основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД и ЗЧОД

ВАЖНО: 1. В играта за двойни покани за Happy Energy Circle могат да участват само лица над 14 години. 2. Градовете, за които могат да бъдат спечелени двойни покани за Happy Energy Circle, са Велико Търново (16.09), Русе (17.09), Варна (18.09), Бургас (19.09), Пловдив (20.09).

Когато се появи песента на Mark Ronson ft. Katy B, Ангел и Моисей, Криско и Рафи трябва да изпратите мейл на адрес igra@thevoice.bg
Играта приключи

КОМЕНТАРИ

БИСКВИТКИ
Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на ефективността му. За повече информация вижте Политика за използване на бисквитки.
РАЗБРАХ